www.gim10.pl
  GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W CHORZOWIE
Imprezy

TYDZIEŃ KULTURY ŚLĄSKIEJ

Tydzień Kultury Śląskiej 2005 Co roku w naszym gimnazjum odbywa się "Tydzień Kultury Śląskiej". Realizacja tego projektu edukacyjnego jest próbą uzupełnienia całorocznej pracy z programem edukacji regionalnej i włączenia w tematykę regionalną całej szkoły. Chcemy, aby wszyscy uczniowie i nauczyciele zaangażowali się w realizację poszczególnych zadań, które są modyfikowane co roku i na tyle zróżnicowane, że każdy może znaleźć coś dla siebie.
Głównymi celami organizowania tej imprezy, która realizuje zapisy podstawy preogramowej są:
1. Rozwijanie wśród młodzieży poczucia tożsamości ze środowiskiem lokalnym i regionalnym.
2. Zainteresowanie nauczycieli problematyką regionalną.
3. Rozwijanie twórczej aktywności i samodzielności uczniów.
4. Rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz selekcji zdobytych informacji;
5. Współpraca z grupą rówieśniczą;
6. Zainteresowanie własnym regionem;
7. Nabycie nowych umiejętności;
8. Kształtowanie umiejętności prezentacji przygotowanych i opracowanych materiałów.
Organizacją Tygodnia Kultury Śląskiej zajmuje się p. Barbara Kopczyńska we współpracy z innymi nauczycielami.

Tydzień Kultury Śląskiej Tydzień Kultury Śląskiej
Złaz 2005 - Chorzów dawniej i dziś Złaz 2005 - Chorzów dawniej i dziś
Tydzień Kultury Śląskiej Tydzień Kultury Śląskiej
Copyright 2005-2015 by My, All rights reserved.Hosted by XENIUM