www.gim10.pl
  GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W CHORZOWIE
Imprezy
REGIONALNY KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

Pomysłodawcą i głownym realizatorem konkursu organizowanego przez naszą szkołę była p. Barbara Gołąb. Wiązało się to bezpośrednio z prowadzonym kołem europejskim. Od momentu objęcia stanowiska wicedyrektora - organizatorami konkursu są nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie. Formuła konkursu opiera się na zadaniu praktycznym (wykonanie fotografii na zadany temat) oraz udział zespołu 3-osobowego w teście sprawdzającym tematykę związaną z Unią Europejską, np. w roku 2014 były to wybory do Europarlamentu. Piozm jest zawsze bardzo wysoki a walka wyrównana, rywalizacja toczy się do samego końca. W konkursie bierze udział młodzież gimnazjalna z Chorzowa i miast ościennych. Konkurs odbywa się w maju.

KONKURS OMNIBUS

Nowy konkurs, który zastąpił konkursy organizowane we współpracy z I LO. Formuła konkursu opiera się na przygotowaniu się do konkursu na podstawie publikowanej na naszej szkolnej stronie bazy pytań z zakresu matematyki, języka polskiego, języka angielskiego i innych nauk ścisłych. Odpowiedzi udzielane są przez zespoły 5-osobowe. Konkurs składa się z części pisemnej i części ustnej. W konkursie bierze udział młodzież gimnazjalna z Chorzowa i miast ościennych. Konkurs odbywa się w grudniu.

FESTIWAL TALENTÓW

Szkolny konkurs, który promuje szkolne talenty. Zmagania prowadzone są w następujących kategoriach:
- Plastyczna (malarstwo, rzeźba, grafika ( również komputerowa) origami, inne)
- Muzyczna (śpiew, gra na instrumencie, beatbox)
- Taneczna
- Recytacja
- Literacka:poezja i proza
- Fotografia
- Teatr, kabaret, małe formy teatralne
- Robótki ręczne, modelarstwo
- Pokaz sprawności sportowych
- Talent (inny niż wymienione powyżej),który można zaprezentować na żywo
Laureaci festiwalu prezentują się w czasie akademii na koniec danego roku szkolnego. Konkurs odbywa się w maju.

SZKOLNE KONKURSY Z WIELU DZIEDZIN

W ciągu całego roku szkolnego odbywa się w naszej szkole wiele konkursów, w których każdy ma szansę zaprezentować swoje wiadomości i umiejętności. Niektóre odbywają się cyklicznie, inne tylko w danym roku.
Do najważniejszych należą:
- konkursy związane z Dniami Filmu
- festiwal teatralny i konkurs wiedzy o teatrze
- rywalizacja w ramach Tygodnia Kultury Śląskiej i Tygodnia Kolorów
- konkursy biblioteczne
- konkurs na najlepiej przystrojoną świątecznie klasę
- konkursy związane ze zbieraniem surowców wtórnych
- konkursy geograficzne, ekonomiczne, z tematyki religijnej, humanistyczne
- konkursy fotograficzne (w każdym miesiącu inny temat zdjęć) Część konkursów odbywa się w ramach szkolnej imprezy w marcu KONKURSOWNIA.


Przeczytaj nfo o konkursach, które kiedyś odbywały się w naszej szkole ZOBACZ.
Copyright 2005-2015 by My, All rights reserved.Hosted by XENIUM