www.gim10.pl
  GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W CHORZOWIE
Oferta szkoły - realizowane programy
AKTYWNY W SZKOLE - AKTYWNY W ŻYCIU

Logo programu
W roku szkolnym 2008/2009 Gimnazjum nr 10 im. Jana Kochanowskiego w Chorzowie przystąpiło do realizacji projektu „AKTYWNY W SZKOLE – AKTYWNY W ŻYCIU” skierowanym do społeczności gimnazjów: uczniów, nauczycieli, dyrektorów, a także przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego prowadzących te szkoły – w sumie beneficjentami projektu jest ponad 3000 osób. W projekcie wezmą udział gimnazja zlokalizowane na terenie województw: śląskiego, małopolskiego, opolskiego i łódzkiego. Z naszego miasta tylko Gimnazjum nr 10 zostało zakwalifikowane do udziału.
Jakie korzyści dla uczniów przyniesie realizacja programu? Powstaną Koła Naukowe Młodych, odbędą się Festiwale Nauki (piknik dla całej społeczności szkolnej i zaproszonych gości), będzie możliwość wzięcia udziału w szkoleniu "Warsztat aktywności własnej" oraz w wycieczkach i tygodniowych obozach naukowych. Ponadto pojawi się "Wsparcie i pomoc" - zajęcia wspierające w nadrobieniu zaległości. Ciekawą propozycją są także Ponadregionalne Warsztaty Naukowe, konkurs z nagrodami i możliwość współredagowania ponadregionalnego biuletynu internetowego.
Program obejmuje także nauczycieli i dyrektorów szkół, którzy będą mieli okazję udziału w warsztatach, konsultacjach itd. Projekt zakłada także doposażenie szkoły w potrzebne dla działalności Kół Naukowych Młodych - pomoce oraz finansowanie wielu działań w czasie realizacji programu.


Więcej o programie znaleźć można na stronie http://www.aktywny-w-szkole.us.edu.pl/

Logo programu
Copyright 2005-2015 by My, All rights reserved.Hosted by XENIUM