www.gim10.pl
  GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W CHORZOWIE
Oferta szkoły - realizowane programy
PROGRAM "DELF"

flaga Francji DELF – Diplôme d’Etudes en Langue Française (wydawany przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej) Polska stojąc na progu Unii Europejskiej powinna szczycić się wszechstronnie wykształconą młodzieżą, a w naszej gestii leży jak najlepsze przygotowanie jej do pewnego i odważnego funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Języki obce można porównać do trampoliny dla przyszłej kariery, a prawidłowo nauczany język gwarantuje również bezpieczne lądowanie. Motywacją do pracy, aby uczyć skutecznie jest przede wszystkim wyznaczenie sobie jasnego celu pracy. Opracowano więc na potrzeby nauki w gimnazjum kompletny i sprawdzony międzynarodowy program nauczania języka francuskiego, który stawia sobie za cel zdanie egzaminu DELF. Nauczanie języka francuskiego w systemie DELF w Gimnazjum nr 10 w Chorzowie wprowadzono w 1999 roku i uczniowie mają już na tym polu znaczące osiągnięcia. Wydawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we Francji Dyplom DELF jest jedynym certyfikatem z języka francuskiego honorowanym na całym świecie. Wieża Eiffla w wykonaniu uczniów kl.I f Specyficzna struktura egzaminu pozwala na stopniowe i metodyczne pogłębianie znajomości języka, a każdy z osiągniętych poziomów jest dokumentowany stosownym zaświadczeniem. Co ważniejsze, cel ten osiągalny jest w ramach normalnej nauki w szkole bez potrzeby sięgania do dodatkowych źródeł i ponoszenia wysokich kosztów. Przykładowo, dla gimnazjum efekty są osiągalne przy 3-4 godzinach języka w tygodniu. W takim trybie nauczania po trzech latach praktycznie 100% uczniów jest w stanie zdać pierwszy egzamin – jednostkę A1, a nawet A2. Bywa również, że już w połowie drugiej klasy niektórzy ten pierwszy stopień zdają z powodzeniem.

Copyright 2005-2015 by My, All rights reserved.Hosted by XENIUM