www.gim10.pl
  GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W CHORZOWIE
Oferta szkoły - realizowane programy

PROGRAM "GLOBE"

wizyta w Hiszpanii W roku szkolnym 2003/2004 Gimnazjum nr 10 im. Jana Kochanowskiego w Chorzowie przystąpiło do realizacji programu GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) www.globe.gov. Jest to amerykański program edukacyjno-ekologiczny polegający na monitoringu środowiska przyrodniczo-geograficznego najbliższej okolicy. Uczniowie włączając się w realizację tego programu prowadzą pod nadzorem nauczycieli (takich przedmiotów jak chemia, fizyka, biologia i geografia) badania atmosfery, badania hydrologiczne oraz badania biologiczne dotyczące pokrycia terenu. Program GLOBE realizowany jest w polskich szkołach na podstawie umowy zawartej .22 kwietnia 1997 roku pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, a Urzędem do Spraw Atmosferycznych i Oceanicznych USA. Całe to przedsięwzięcie koordynuje Centrum Informacji o Środowisku GRID – Warszawa oraz Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska w Warszawie. W ramach Programu w 104 krajach świata, funkcjonuje sieć ponad 13000 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, badających problemy ekologiczne środowiska oraz dzielących się informacjami z tego zakresu z całą międzynarodową społecznością. Wszystkie te działania są prowadzone pod kierunkiem specjalnie przeszkolonych dla potrzeb Programu nauczycieli, utrzymujących ścisły kontakt z koordynatorem krajowym, odpowiedzialnym za zarządzanie Programem, wspomaganie merytoryczne i organizacyjne oraz tworzenie warunków sprawnej jego realizacji i rozwoju w naszym kraju. Zainteresowane szkoły mające dostęp do sieci Internet, przeprowadzają obserwacje dotyczące pokrycia terenu, sezonowości, a także prowadzą pomiary wybranych wskaźników klimatycznych, hydrologicznych i glebowych. Uzyskane wyniki zestawiane na specjalnych formularzach przesyłane są drogą internetową do Waszyngtonu (bazy danych Programu).

Copyright 2005-2015 by My, All rights reserved.Hosted by XENIUM