www.gim10.pl
  GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W CHORZOWIE
Oferta szkoły - realizowane programy

PROGRAM "SOCRATES-COMENIUS"

wizyta w Hiszpanii W 1995 roku powstał Program Socrates, którego celem było promowanie współpracy i wymiany oraz wzmocnienie wymiaru europejskiego w dziedzinie edukacji. Jeden z jego komponentów - Comenius dotyczy edukacji szkolnej. Ogólne cele Programu Socrates- Comenius bardzo zbliżone były do naszych własnych wyobrażeń edukacji europejskiej w szkole. Program Comenius zmierza do podniesienia poziomu edukacji szkolnej, zachęcania do nauki języków obcych oraz wykształcenia wśród młodzieży poczucia tolerancji przy równoczesnym poczucia własnej wartości i własnych korzeni. Językowy Projekt Comeniusa chyba najpełniej realizuje cele Programu Socrates Comenius. Uczniowie muszą zaangażować się w pracę nad projektem całym sercem. Jest to dla nich bezpośredni kontakt z innym krajem, inną kulturą czy religią. Muszą być samodzielni, zaradni, wykazać się dojrzałością i tolerancją z równoczesnym poczuciem własnej tożsamości.

REALIZOWANY PROJEKT

Tytuł projektu:
„Artystyczna ekspresja środkiem rozważań kulturowych”
Partnerzy w programie:
Instituto de Educccion Secundaria „Leopoldo Quipe z Melillii/Hiszpania, Lycee Marc Bloch z Bischheim /Alzacja/Francja oraz Willy Heelpach Schule Heidelberg/ Badenia/ Niemcy
Główny cel projektu:
Projekt ten przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich gimnazjum. Głównym jego celem jest przyswojenie przez uczniów umiejętności wielokulturowego pojmowania i rozumienia wynikającego z analizy różnych założeń kulturowych oraz zaznajomienia się z dorobkiem kulturowym innych społeczeństw.
Ciekawe prace zrealizowane do tej pory:
* Przeczytaj scenariusze przedstawień (word)
* Zobacz film (15 MB) nagrodzony w konkursie Europa w Szkole
* Zobacz zdjęcia z Międzynarodowych Spotkań Młodzieży w Karpaczu

Międzynarodowe Spotkania Młodzieży Międzynarodowe Spotkania Młodzieży

ZREALIZOWANY PROJEKT

Zobacz koniecznie, co o nas myślą uczniowie z MELILLI Tytuł projektu:
"Kuchnia narodowa drogą do wzajemnego poznania"
Partner w programie:
I.E.S. Reina Eugenia Victoria, Melilla/Spain (hiszpańska enklawa na terenie Maroka)
KONIECZNIE:
* Posłuchaj audycji radiowej (23 MB) z udziałem gości z Hiszpanii
* Przeczytaj relację uczestników wyjazdu z dołączonymi zdjęciami (word)

Oto kilka zdań z tej relacji:
PODRÓŻ...
Zima w Polsce a my mamy wyjechać do Afryki. Sprawdzania prognoz pogody, szczepienia ochronne, pełna apteczka, wiza do Maroka i niecierpliwe czekanie na otrzymanie przelewu z Narodowej Agencji. Wreszcie wszystko zapięte na ostatni guzik. Wieczorem 26 lutego wyjeżdżamy do Berlina, skąd następnego dnia rano mamy odlecieć do Melilli przez Palma de Mallorca i Malagę. Z lotniska Schoenefeld w Berlinie o godzinie 8.05 startujemy w naszą podróż. Już po dwóch godzinach lotu znajdujemy się na Majorce. Tutaj musimy dwie godziny czekać na lot do Malagi. Wolnego czasu w Maladze mamy aż 3 godziny, zwiedzamy lotnisko, wychodzimy na zewnątrz. Po raz pierwszy czujemy powiew ciepłego, egzotycznego powietrza. O godzinie 17.30 ostatni raz odbywamy start. Tym razem malutkim samolotem, gdzie mieściło się zaledwie 30 osób (nas było 23!). Już po 40 minutach lotu nad Morzem Śródziemnym lądujemy w Melilli – na kontynencie afrykańskim...

Wizyta w Melilli Wizyta Hiszpanów w Chorzowie - UM

Copyright 2005-2015 by My, All rights reserved.Hosted by XENIUM