www.gim10.pl
  GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W CHORZOWIE
Kółka zainteresowań

KOŁO TEATRALNE "VADEMECUM".
W chwili obecnej koło zawiesiło działalność.


Opiekunem i założycielem koła jest mgr Aleksandra Janik-Mendel, w roku szkolnym 2010/2011 zespołem opiekowała się pani Anna Orlińska (Tabor), która do dziś jest drugim opiekunem koła.

Kilka zdań o działalności kół...
Koło teatralne powstało w 2008 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie uczniów :). Od dawna braliśmy udział w wielu konkursach, ale nie było koła skupiającego wszystkich miłośników teatralnych działań. Pierwsze nasze przedstawienie "Szept śmierci" zaprezentowaliśmy w czasie Tygodnia Kolorów w 2009 roku, a następnie na dwóch przeglądach miejskich i konkursie kuratoryjnym. Kolejne przedstawienia to "Love Story" zaprezentowane z okazji Walentynek i "To nie tak miało być..." pokazane w Tygodniu Kolorów 2010, kolejne lata to przedstawienia o tematyce ogólnej i profilaktycznej.
A cele koła trochę bardziej oficjalnie sformułowane to kształtowanie osobowości uczniów i rozwijanie ich zainteresowań skupionych wokół tematyki teatralnej. Przygotowywanie do skutecznego komunikowania się z otoczeniem. Rozbudzenie zainteresowań uczniów kulturą i przysposabianie do uczestnictwa w niej, dostrzeganie ciągłości rozwoju kultury i ludzkich osiągnięć. Udział w życiu kulturalnym szkoły i miasta oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej uczniów. Celem nadrzędnym jest wzmacnianie pozytywne poczucia własnej wartości oraz stworzenie uczniom wszechstronnych warunków indywidualnego rozwoju twórczego myślenia, zainteresowań i uzdolnień.

Nasze sukcesy...
- I miejsce w XIV Turnieju Aktorskim dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
- I miejsce w IV Miejskim Przeglądzie Małych Form Teatralnych na inscenizację o tematyce wychowawczo-profilaktycznej 2009.
- I miejsce w XV Turnieju Aktorskim dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
- I miejsce w XII Miejskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjów w kategorii teatralnej - Gimnazja
- Wyróżnienie w V Miejskim Przeglądzie Małych Form Teatralnych na inscenizację o tematyce wychowawczo-profilaktycznej 2010.

Z historii składu zespołu...
Bardzo zaangażowani aktorzy - absolwenci...

Magda Marszolik, Basia Buska, Asia Krasowska, Sonia Peruń, Agnieszka Polus, Magda Parzoch, Kaja Kalmus Dagmara Gołąb, Marta Rosadzińska, Magda Śliwińska, Marta Matuszczyk, Mateusz Szrama, Łukasz Pindakiewicz, Karolina Brysz, Paulina Kubasik, Magda Duda, Michalina Banasik, Piotr Nowok, Dawid Wantuch, Dominik Kowol, Samuela Szajkowska, Paweł Nowak, Nicoletta Dragon, Jakub Kalmus...

Copyright 2005-2015 by My, All rights reserved.Hosted by XENIUM