www.gim10.pl
  GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W CHORZOWIE
Kółka zainteresowań

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU"

Opiekunami i założycielkami koła są mgr Agata Mole, mgr Agnieszka Zasada i mgr Agata Oracz. Wcześniej działaniami związanymi z wolontariatem zajmowała się w naszej szkole mgr Krystyna Irlik.

Kilka zdań o działalności koła...
Szkolne Koło Wolontariatu ma na celu upowszechnienie roli wolontariatu wśród młodzieży naszego gimnazjum. Przygotowuje młodych ludzi do bezinteresownego działania na rzecz drugiego człowieka, kształci umiejętność dzielenia się swoim czasem i niesienia różnorodnych form pomocy.
Członkowie koła współpracując z Chorzowskim Hospicjum aktywnie uczestniczą w kampanii „Pola Nadziei”. Celem jej jest edukacja na temat stosunku do ludzi nieuleczalnie chorych, nauka tolerancji oraz pozyskiwanie środków na opiekę nad pacjentami hospicjum. Ponadto młodzież uczestniczy w programie „Poczytaj mi przyjacielu”, w związku z czym systematycznie odwiedza dzieci z Przedszkola nr 25 w Chorzowie.
W ramach Szkolnego Koła Wolontariatu organizowane są również akcje szkolne takie jak „Pomoc dla schroniska” oraz „Świąteczna Paczka”.
Wszystkich zainteresowanych, chętnych do włączenia się w pracę wolontariatu, serdecznie zapraszamy.

Copyright 2005-2015 by My, All rights reserved.Hosted by XENIUM