www.gim10.pl
  GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W CHORZOWIE
Kółka zainteresowań

KÓŁKO DZIENNIKARSKO-KULTUROZNAWCZE

Opiekunem i założycielem koła jest mgr Aleksandra Janik-Mendel. W chwili obecnej koło zawiesiło działalność.

Kilka zdań o działalności koła...
Działalność kółka rozpoczęła się w roku szkolnym 2000/2001. Spotykamy się raz w tygodniu, Wizyta w Polskim Radiu a nasze zajęcia trwają 90 minut, choć zdarza się często, że zaangażowanie w podjęte działania znacznie wykracza poza wyznaczony czas.Wszystkie nasze działania są skupione wokół następujących zagadnień:
- redagowanie szkolnej gazetki "Jasiek i... Małgosia"
- poznanie warsztatu pracy dziennikarzy
- organizowanie imprez dla uczniów naszej szkoły
- współpraca z Samorządem Uczniowskim oraz z innymi kołami działającymi w szkole oraz nauczycielami
- wyjścia i wyjazdy warsztatowe (radio, telewizja, prasa)
- zainteresowanie problematyką związaną z kulturą
- przygotowanie do konkursów humanistycznych

Sukcesy...
Rozdanie nagród - kwiecień 2006Do najważniejszych sukcesów kółka należy wydawanie gazetki szkolnej, która cieszy się zainteresowaniem uczniów, nauczycieli, a także rodziców. Dodatkowym sukcesem łączącym się z tym faktem jest czterokrotne zajęcie I miejsca w Miejskim Konkursie Młodych Pismaków "Łap za pióro" na najlepszą gazetkę szkolną. Wielkim naszym sukcesem okazywały się zorganizowane imprezy - obecnie przygotowujemy zawsze Dni Filmu. Ponadto można dodać, iż wielu członków kółka uzyskało wyróżnienia i nagrody w konkursach literackich. Kilku absolwentów - uczestników kółka kontynuuje naukę w klasach dziennikarskich i humanistycznych.

Kółkowicze 2001 Kółkowicze 2003
Twórcze myślenie :) Kółkowicze 2003
Copyright 2005-2015 by My, All rights reserved.Hosted by XENIUM