www.gim10.pl
  GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W CHORZOWIE
Rekrutacja 6 klasREKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017


DZIEŃ OTWARTY Gimnazjum nr 10
19 marca 2016r. g.10.00-13.00
sobota

W czasie wizyty przewidziane są: spotkanie z Dyrekcją, program artystyczny, prezentacja naszej oferty na nowy rok szkolny, zwiedzanie szkoły oraz smaczny poczęstunek.
Istnieje możliwość zaprezentowania szkoły Rodzicowi i uczniowi w innych terminie, oczywiście w nieco okrojonej formie niż w czasie Dni Otwartych. Prosimy o kontakt w celu umówienia takiej wizyty. Zapraszamy!

od 1 marca 2016 r.
Składanie Zgłoszenia do gimnazjum obwodowego (tylko do jednego)

od 6 maja do 10 czerwca 2016 r.
Składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjum kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

od 24 do 28 czerwca 2016r.
Dostarczanie do szkół oryginałów lub potwierdzonych przez dyrektora szkoły podstawowej kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu

30 czerwca 2016r.
Weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów branych uwagę przy przyjęciu do gimnazjum

15 lipca 2016r.
Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowaych do szkoły

do 15 lipca 2016 r. do 20 lipca 2016r.
Potwierdzenie przez Rodzica woli przyjęcia do szkoły poprzez doniesienie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum.

22 lipca 2016 r.
Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

WAŻNE : W przypadku wolnych miejsc rekrutacja uzupełniająca trwa do 31 sierpnia 2016r.

wrzesień 2016 roku
Zebranie informacyjne dla rodziców szóstoklasistów
(w dużej sali gimnastycznej)

Dodatkowe informacje -
sekretariat osobiście lub telefonicznie
lub e-mail sekretariat@gim10.pl

Dokument regulujący powyższe:

Terminy zgodne z Postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty z 29 stycznia 2016r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodziezy w województwie śląskim na rok szkolny 2016/2017.

Copyright 2005-2015 by My, All rights reserved.Hosted by XENIUM